વેલેન્ટાઈન વીક લિસ્ટ 2024 : ફેબ્રુઆરી મહિનો એટલે પ્રેમનો મહિનો, જાણો વેલેન્ટાઈન વીકમાં કયા દિવસે કયો દિવસ ઉજવવામાં આવે છે

5/5 - (1 vote)

વેલેન્ટાઈન વીક લિસ્ટ 2024: વેલેન્ટાઈન વીક ની શરૂઆત 7 ફેબ્રુઆરીથી થાય છે. ફેબ્રુઆરી મહિનો પ્રેમનો મહિનો પણ કહેવાય છે. વેલેન્ટાઈન વીકની શરૂઆત રોઝ ડે થી થાય છે.

રોઝ ડે એટલે કે ગુલાબ દિવસ 7 ફેબ્રુઆરીના રોજ મનાવવામાં આવે છે.  પ્રપોઝ ડે 8 ફેબ્રુઆરીના રોજ મનાવવામાં આવે છે. ચોકલેટ ડે 9 ફેબ્રુઆરીના રોજ મનાવવામાં આવે છે. ટેડી ડે 10 ફેબ્રુઆરીના રોજ મનાવવામાં આવે છે. પ્રોમિસ ડે 11 ફેબ્રુઆરીના રોજ મનાવવામાં આવે છે.  હગ ડે 12 ફેબ્રુઆરીના રોજ મનાવવામાં આવે છે. કિસ ડે 13 ફેબ્રુઆરીના રોજ મનાવવામાં આવે છે.અને વેલેન્ટાઇન ડે 14 ફેબ્રુઆરી ના રોજ મનાવવામાં આવે છે.આમ આ વેલેન્ટાઈન વીક 14 ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલે છે.

વેલેન્ટાઈન વીક લિસ્ટ (valentine week list in gujarati)

ક્રમદિવસતારિખવર્ષ
દિવસ 1🌹 રોઝ ડે07 ફેબ્રુઆરી2024
દિવસ 2💍 પ્રપોઝ ડે08 ફેબ્રુઆરી2024
દિવસ 3🍫 ચોકલેટ ડે09 ફેબ્રુઆરી2024
દિવસ 4🧸 ટેડી ડે10 ફેબ્રુઆરી2024
દિવસ 5🤞 પ્રોમિસ ડે11 ફેબ્રુઆરી2024
દિવસ 6🤗 હગ ડે12 ફેબ્રુઆરી2024
દિવસ 7💋 કિસ ડે13 ફેબ્રુઆરી2024
દિવસ 8❤️ વેલેન્ટાઇન ડે14 ફેબ્રુઆરી2024

રોઝ ડે (Rose Day)

રોઝ ડે (Rose Day)
Rose Day

પ્રપોઝ ડે (Propose Day)

પ્રપોઝ ડે (Propose Day)
Propose Day

ચોકલેટ ડે (Chocolate Day)

ચોકલેટ ડે (Chocolate Day)
Chocolate Day

ટેડી ડે (Teddy Day)

ટેડી ડે (Teddy Day)
Teddy Day

પ્રોમિસ ડે (Promise Day)

પ્રોમિસ ડે (Promise Day)
Promise Day

હગ ડે (Hug Day)

હગ ડે (Hug Day)
Hug Day

કિસ ડે (Kiss Day)

કિસ ડે (Kiss Day)
Kiss Day

વેલેન્ટાઇન ડે (Valentine’s Day)

વેલેન્ટાઇન ડે (Valentine's Day)
Valentine’s Day

આ પણ જરૂર વાંચો:

ભારતના સૌથી સસ્તા Android Phone: તેની કિંમત જાણીને તમને આશ્ચર્ય થશે

Life Hack Gadgets

Ashant Dhara Act Pdf In Gujarati

Gujarati Kankotri Tahuko | ગુજરાતી દીકરી કંકોતરી ટહુકો

રાષ્ટ્રીય ગ્રાહક અધિકાર દિવસ

Leave a Comment